Logo MobileAcademy


Warsawa 2006

Duchy, upiory, widma i miejsca, w których żyją

25 sierpnia - 10 wrzećnia

>><BrutstubeStuart / Le Roy Jill & Jared/Skeletons Warsaw 1 & 2 Vampires & Religion... Julius Koller & Charlie House in the Tree .......Credits
<< powrot do menu
(english version)
 

25. sierpnia- 10. września

Tegoroczna edycja Mobile Akademie jest czwartą po Bochum (1999)
i Berlinie (2002/2004).

Mobile Academy Warsaw is a project by Hannah Hurtzig and Carolin Hochleichter

Partnerzy:
Mobile Academy odbedzie sie w ramach projektu "Biuro Kopernikus. Polsko-Niemieckie Projekty Kulturalne" z inicjatywy Niemieckiej Federalnej Fundacji Kultury przy współpracy z TR Warszawa.

Pozostali partnerzy:
Akademia Fotografii
Teatr Narodowy
Cinema Luna

Honorary President:
Prof. Dr. Maria Janion


 

Wszytskie kursy podczas Mobile Academy Warsaw beda prowadzone w jezyku angielskim. Ponizej skrót programu warsztatów w jezyku polskim. >>Program Warsztatów

For detailed information about public programm, application, venues, lectures,.. please check the english version of this website!

Mobile Akademie Warszawa 2006
O duchach, upiorach, widmach i miejscach, w których żyj

Temat tegorocznej edycji:
"Duchy, Upiory, Widma i miejscach, w których żyją". Upiory - istoty lub idee, mieszkańcy i zjawy, zawieszeni pomiędzy życiem a śmiercią, narodzinami a umieraniem, obecnością i brakiem - kiedy ukazują się na krótką chwilę rzeczywistość wchodzi w stan zawieszenia, pozbawiona substancji i wiarygodności. Te niewidoczne duchy, fantomy, zjawy, wampiry i upiory można zrozumieć jedynie poprzez konteksty społeczne, które powołały je do życia: wykluczenie, wyparcie, zamknięcie, wymazanie. I tak też "fantom gospodarki rynkowej zastąpił upiór komunizmu" (Heiner Müller).
Dziś upiór ma postać uciekiniera, nielegalnego emigranta, który - choć obecny - pozbawiony jest praw obywatelskich, wykluczony z siatki społecznej i publicznego postrzegania.

Podczas swojego pobytu w Warszawie Mobile Akademie będzie podążać przez miasto śladami duchów i zjaw w architekturze, sztuce współczesnej i teorii sztuki. Projekty będą odbywały się w miejscach upiornych i kulturowo zacienonych, które odzwierciedlają proces transformacji ostatnich lat.

 

Pokój hotelowy w Lubljanie, w Slowenii Obozowisko Romów w Salone, Rzym, Wlochy
Miejsca w Warszawie  

Kursy:
W każdym tygodniu odbędzie się pięć kursów dla: aktorów, reżyserów, tancerzy, performerów, fotografów, artystów medialnych i innych uczestników zainteresowanych teorią sztuki.

Uczestnicy będą pracować w małych grupach (max. 15 osób) pod opieką międzynarodowych, renomowanych artystów. Każdy kurs opiera się na pracy nad projektami, badaniach oraz prezentacjach uzupełnionych poszukiwaniami w terenie oraz wykładami teoretycznymi. Podczas weekendów odbywać się będzie tak zwana "warsawie expert blackmarket II", w ramach której intelektualiści, artyści, naukowcy oraz teoretycy będą proponować wszytkim zainteresowanym godzinne dyskusje związane z problemem przemian, jakie w ostatnich latach dokonały się w państwach postkomunistycznych.

Zapisy:
Mobile Akademie skierowana jest do wybitnych studentów/ek i młodych artystów z doświadczeniem w pracy nad projektami. Zajęcia będą prowadzone po angielsku. Podanie o przyjęcie powinno zawierać wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, życiorys artystyczny oraz
list motywacyjny. Formularz zgłoszeniowy już wkrótce znajdzie się na naszej stronie internetowej. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1. czerwca. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:

Mobile Academy Warsaw 2006
- application -
c/o TR Warszawa
ul. Marszałkowska 8
00-590 Warszawa
Poland

e-mail: info@mobileacademy-warsaw.com

Mobile Akademie Warszawa 2006 do 30. czerwca poinformuje wszytkich kandydatów o wynikach zgłoszenia. Udział w projekcie zostanie potwierdzony dopiero w momencie przelania opłaty na konto Akademii.

Opłata:
Opłata za jeden kurs wynosi 250,- E, w tym: wykłady, wycieczki, prezentacje, a także jeden ciepły posiłek dziennie.

Zakwaterowanie:
Dla uczestników projektu zostały zarezerwowane dwuosobowe pokoje w położonym w pobliżu schronisku młodzieżowym. Służymy też pomocą w znalezieniu prywatnego zakwaterowania.

Stypendia:
Po załączeniu do zgłoszenia dwóch listów referencyjnych lub polecających oraz wniosku, istnieje możliwość otrzymania całkowitego lub częściowego stypendium.